Wydatki które są finansowane z 1 % podatku przekazanego na subkonto Marysi są rozliczane i nadzorowane przez Fundacje Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”.

Dotychczasowe środki pozyskane z 1%  zostały przeznaczone na pokrycie koniecznych kosztów z wiązanych z procesem leczenia i rehabilitacji w chorobie zespołu Leigha. Wśród nich są m.in.: podróże związane z okresową kontrolą podjętego eksperymentalnego leczenia EPI-743 w Rzymie (Ospedale Gesu Bambino), zakup środków niezbędnych do higieny osobistej, środki do pielęgnacji, sprzęt rehabilitacyjny potrzebny do realizacji docelowej rehabilitacji Marysi, opłacenie zajęć logopedycznych wspierających rozwój mowy,  zakup łóżka rehabilitacyjnego. Wszystkie wydatki  które są finansowane z 1 % podatku przekazanego na subkonto Marysi są rozliczane i nadzorowane przez Fundacje Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” która obsługuje subkonto. Takie rozwiązanie daje gwarancje każdemu  darczyńcy że środki przekazane w ramach 1% czy darowizn na pomoc i ochronę zdrowia są rzetelnie rozliczane i stanowią realną pomoc  przeznaczoną dla Marysi.  Bardzo serdecznie dziękujemy w imieniu Marysi za wszelkie wsparcie otrzymane z 1 % i darowizn i zachęcamy do kontynuacji wspierania  Marysi w jej codziennej walce z chorobą.

Spread the love