Wczesne wspomaganie w poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Wrzesień, wstrząsnął na nowo codziennym domowym programem. Marysia wznowiła zajęcia w szkole podstawowej po przerwie wakacyjnej, natomiast Ania rozpoczęła uczęszczanie do poradni psychologiczno-pedagogicznej w Skawinie w ramach programu wczesnego nauczania. Miłe Panie po przełamaniu lodów zapoznawczych u Ani, kompetentnie pracują, lecz od czasu do czasu wyrywa im się imię siostry Marysia zamiast Ania, ponieważ Ania jest bardzo podobna do Marysi jak była mała.