Przed nami kolejny, nowy etap w życiu Marysi.

Przed nami kolejny, nowy etap w życiu Marysi. Z końcem listopada 2012 roku  stan zdrowia Marysi na tyle uległ poprawie, iż zdecydowaliśmy o  wypisaniu dziecka  z  instytucji domowe hospicjum dla dzieci.  Po ostatnich pomyślnych pobytach w szpitalu, wspólnie z żoną stwierdziliśmy że ogólny stan zdrowia Marysi uległ ogromnemu polepszeniu. Refluks żołądkowy który od dłuższego czasu męczył Marysie, dzięki kompetentnej interwencji lekarzy z oddziału  V i VII, szpitalu w Prokocimiu  został wykryty i poddany prawidłowemu leczeniu. Minęło już dwa miesiące od kiedy Marysia je buzią i nie wymiotuje, a jej masa ciała z dnia na dzień przybywa.

Konieczność poświęcenia czasu na częstą rehabilitacje, prace z logopedą i pedagogiem wymagała wprowadzenia radykalnych zmian w procesie opieki nad Marysią. Stąd, wymuszona decyzja o wypisaniu dziecka  spod opieki „NZOZ ALMA SPEI „, który dotąd zajmował się  opieką medyczną, zbiegła się koniecznością zmian w procesie opieki nad Marysią. Za dotychczasową opiekę  bardzo dziękujemy.

Przyznane dla Marysi „wczesne nauczanie „przez poradnie specjalistyczno – pedagogiczną w Skawinie otworzyło dla niej szanse na lepsze wykorzystywanie dziennego czasu i dodało wiele radości, chęci i motywacji do nauki. Proces ten zintegrowany  z codzienna rehabilitacją w środowisku domowym- mamy nadzieję  przyniesie Marysi dużo nowych możliwości rozwojowych.